mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Jana Pawła II
w Złotowie
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2018/2019 znajduje się pod adresem: https://zsezlotow.mobidziennik.pl/2018